บริการงานขนส่งสินค้าทุกชนิด ทุกประเภท โปรดไว้ใจเรา...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภธร ทรานสปอร์ต ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยนายไพฑูรย์ อินทร

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 765 หมู่ 5 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270และ สนง.ติดต่อ Hub เลขที่ 27/6 หมู่ 1 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 02 183 8458-9 โทรสาร. 02 183 8459

ดำเนินธุรกิจด้านบริการงานขนส่งสินค้าทั่วประเทศโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการงานด้านการขนส่งสินค้าทั่วทุกพื้นที่ภายในประเทศไทย

บริษัท เอสพีที คอร์ป จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ 2559 จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยนายไพฑูรย์ อินทร

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 765 หมู่ 5 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 และ สนง. (สาขา1) เลขที่ 27/6 หมู่ 1 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 02 183 8458-9 โทรสาร. 02 183 8459

ดำเนินธุรกิจด้านบริการงานขนส่งสินค้าทั่วประเทศโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการงานด้านการขนส่งสินค้าทั่วทุกพื้นที่ภายในประเทศไทย

Visitors: 38,025